විශ්වාසය……..අවිශ්වාසය

September 25, 2008 at 11:51 am 1 comment

තුති සිතින් එළිය බලන

හිරු දෙවිට පුද ලබන.. විශ්වාසය

සදහටම නික්ම යන

ඇස්කෙවිනි රිදුම් දෙන

එළිය අදුරුවන මරණයේ.. අවිශ්වාසය

මෙලොව ඇති සොදුරුතම

ආදර මවගෙන් ලැබෙන

සෙනෙහසේ.. විශ්වාසය

කෙදින නම් නැතිව යාද

සෙනෙහසේ දින ගණින.. අවිශ්වාසය

බොකු ඇදලා පිටත හලන

දුක සැපෙහි සොදුරුතම

මිතුරුකම.. විශ්වාසය

ආත්මාර්ථයේ පිළිඹුව

මාළුවෙකු සේ දැනෙන මිතුරුකම.. අවිශ්වාසය

සියළු දේ පරදුවට තබන

ආදරේ උතුම් ලන්සුව.. විශ්වාසය

එහිම පැරදුම ලබන

සියළු මං ඇහිරි යන

විරහවේ.. අවිශ්වාසය

Advertisements

Entry filed under: 1.

දවස……. නුපුරුදු සොදුරු සිතුවිලි

1 Comment Add your own

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


අතීත සටහන්

Blog Stats

  • 10,549 hits

%d bloggers like this: