ජීවිතය නොහොත් Life

February 20, 2010 at 4:26 pm Leave a comment

දෑත් දිගු කොට අයදින ජිවිතය හා

කට ඇර බලා සිටින මරණය අතර විහිදුන

මලින් බර වී ගිය කටුකොහොලින් පිරි

මාවතේ ඇවිද යන විට

ඇහිදගත් මතක පොතේ පිටු පෙරලමින්

එහි වු රසමුසු සුමිහිරි තැන්, දුක් මුසු තැන්

කියවමින් කදුළු වගුරවමින් සිනහ නගමින් මාවතේ වු

අසුන මත වාඩි වී හිදින විට මෙලෙස සිතුනි.

“පටන් ගත් තැන සිට මේ දක්වා

හැල්මේ දුවමින් ආ දිවිය අතර මඟ

ලද කෙටි විවේකයේ මතක පොත පෙරළුවේ

සිනහා නගන්නට මිස කදුළු වගුරන්නට නොවේ.”

Advertisements

Entry filed under: 1.

ඒ මිහි අම්මට ඇගේ හැම දරුවෙක්ම වටින නිසා ලු……. කෙසේ නම් ඉවත යන්නද ….කාසි නොදමා………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


අතීත සටහන්

Blog Stats

  • 10,757 hits

%d bloggers like this: